DIY

DIY: Green Flower Mini Bag

DIY ใหม่มาแล้วค้า ใครมองหากระเป๋าสะพาย ใช้ไปเที่ยววันหยุด หรือเปลี่ยนวัสดุให้เรียบหรูขึ้นนิด ใช้ในวันทำงาน ลองทำใบนี้ดูค่ะ ทำไม่ยาก แต่ออกมาสวยถูกใจค่ะ

เริ่มกันเลยดีกว่า 😉

วัสดุอุปกรณ์

Green-Flower

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กระเป๋าด้านนอกหน้า-หลังชิ้นบน ( A ) ขนาด 14 x 22 cm จำนวน 2 ชิ้น

2.กระเป๋าด้านอกหน้าหลังชิ้นล่าง ( B ) ขนาด 8 x 22 cm จำนวน 2 ชิ้น

3.กระเป๋าด้านนอกชิ้นยืดข้าง ( C ) ขนาด 7 x 13 cm จำนวน 2 ชิ้น

4.กระเป๋าด้านนอกชิ้นก้นกระเป๋า ( D )ขนาด 7 x 31 cm จำนวน 1 ชิ้น

5.ผ้าทำห่วงเกี่ยวคอหมา ( E ) ขนาด 4 x 8 cm จำนวน 1 ชิ้น

6.ฟองน้ำชิ้นข้าง ( F )ขนาด 7 x 42 cm จำนวน 1 ชิ้น

7.ผ้าทำหางซิป ( G ) ขนาด 4.5 x 8 cm จำนวน 1 ชิ้น

8.ผ้าทำผนังซิป ( H ) ขนาด 4.5 x 17 จำนวน 4 ชิ้น

9.ผ้าซับใน ( I ) ขนาด 17 x 22 cm จำนวน 2 ชิ้น

10.ผ้าทำช่องกระเป๋าด้านในเท่ากับชิ้น ( I ) ขนาด 17 x 22 cm จำนวน 1 ชิ้น

11.ผ้าซับในชิ้นยืดข้าง ( J ) ขนาด 7 x 37 cm จำนวน 1 ชิ้น

12.ผ้าทำสายสะพาย ( K ) ขนาด 4 x 120 cm จำนวน 1 ชิ้น

13.ผ้าทำซับคอ ( L ) ขนาด 4.5 x 27 cm จำนวน 2 ชิ้น

14.ซิปไนล่อนเบอร์ 3 พร้อมหัวซิป ยาว 20 cm

15.คอหมา ขนาด 1.2 cm จำนวน 2 ชิ้น

16.เลื่อนสาย ขนาด 1.2 cm จำนวน 1 ชิ้น

17.ฟองน้ำ ( M ) ขนาด 20 x 22 cm จำนวน 2 ชิ้น

วิธีทำ

1.หลังจากตัดผ้าตามขนาดที่ต้องการแล้ว ให้ตัดส่วยโค้งก้นกระเป๋าโดยวัด ตามรูป

Green-Flower-Mini-Bag-1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.นำชิ้น A กระเป๋าด้านนอกหน้า-หลังชิ้นบน และ B กระเป๋าด้านอกหน้าหลังชิ้นล่าง มาเย็บต่อกัน เสร็จแล้วให้นำฟองน้ำชิ้น M มาเนาติด

Green-Flower-Mini-Bag-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.เย็บต่อด้านนอกชิ้นยืดข้าง ( C ) และชิ้นก้นกระเป๋า ( D ) แล้วเนาฟองน้ำ ( F )ติด

Green-Flower-Mini-Bag-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เย็บผ้าทำห่วงเกี่ยวคอหมา ( E ) พับทบครึ่งแล้วพับทบอีกครั้งแล้วเย็บเดินตะเข็บสองด้าน นำไปติดกับกระเป๋าชิ้นหน้าหลังตรงด้านซ้ายทั้งสองชิ้น

Green-Flower-Mini-Bag-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.นำชิ้นข้างมาเย็บประกอบ

Green-Flower-Mini-Bag-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.นำชิ้นช่องซิปมาเย็บติดกับด้านซับใน เย็บติดแล้วแบ่งช่องตามความชอบ

Green-Flower-Mini-Bag-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.นำชิ้นข้างด้านซับในมาเย็บประกอบเตรียมไว้เว้นช่องกลับผ้าไว้ด้านนึง

Green-Flower-Mini-Bag-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.รีดพับของผ้าทำผนังซิปด้านละ 1 cm เสร็จแล้วนำผ้าผนังซิปมาเย็บติดกับซิป

Green-Flower-Mini-Bag-8-1 Green-Flower-Mini-Bag-8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ผ้าทำหางซิป ( G )มาพับรีดโดยรอบด้านละ 1 cm เสร็จแล้วนำมาเย็บติดกับหางซิป

Green-Flower-Mini-Bag-9 Green-Flower-Mini-Bag-9-2

 

 

 

 

 

 

 

 

10.นำซิปที่เย็บเสร็จแล้วมาเย็บติดกับชิ้นซับคอ ( L ) แล้วเย็บตะเข็บข้างให้เรียบร้อย

Green-Flower-Mini-Bag-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.นำไปเย็บติดโดยรอบกับชิ้นซับใน

Green-Flower-Mini-Bag-11-1 Green-Flower-Mini-Bag-11-2

 

 

 

 

 

 

 

 

12.ประกอบกระเป๋าเข้าด้วยกัน

Green-Flower-Mini-Bag-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.ทำสายสะพาย รีดพับทบครึ่งแล้วเย็บเดินตะเข็บสองเส้น

Green-Flower-Mini-Bag-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.นำเลื่อนสายมาเย็บติด เสร็จแล้วสอดปลายสายเข้ากับคอหมา 1 ตัว แล้วสอดเข้าเลื่อนสาย เสร็จแล้วนำคอหมาไปติดกับอีกด้านเสร็จเรียบร้อย

Green-Flower-Mini-Bag-14-1 Green-Flower-Mini-Bag-14-2 Green-Flower-Mini-Bag-14-3

 

 

 

 

 

 

Inside-Green-bag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสร็จแล้วค่ะ

ใครทำแล้วส่งภาพมาให้ดูบ้างนะคะ

ด้วยรัก

หนูหวาน

Styling-crossbody-Starp

 

 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply