Uncategorized

DIY Scallop Metallic Tote‏

DIY ใหม่มาแล้ววว

ใครหากระเป๋าจุ
9

วัสดุอุปกรณ์
1.ผ้าหนังเทียมชิ้น A หน้า-หลัง ขนาด 32×32 cm. จำนวน 2 ชิ้น
2.ผ้าหนังเทียมชิ้น B ข้าง ขนาด 22×92 cm.จำนวน 1 ชิ้น
3.ผ้าหนังเทียมชิ้น C ช่องกระเป๋าด้านใน ขนาด 20×28 cm.จำนวน 1 ชิ้น
4.ผ้าหนังเทียมชิ้น D สายกระเป๋า ขนาด 7×62 cm.จำนวน 2ชิ้น
5.ผ้าหนังเทียมชิ้น E ทำระบายปากกระเป๋า ขนาด 7 x 100 cm. จำนวน 1 ชิ้น
6.ริบบิ้นผ้า ชิ้น F ริบบิ้นผ้าขนาด 2 x30 cm. จำนวน 2 เส้น
7.เทปกาวสองหน้า ขนาด 1 cm.
8.กรรไกร
9.กระดาษแข็ง ขนาด 5×7 cm.

อุปกรณ์

วิธีทำกระเป๋า

1.นำผ้าหนังเทียมชิ้น A (ขนาด 32×32 cm. จำนวน 2 ชิ้น) และชิ้นB (ขนาด 22×92 cm.จำนวน 1 ชิ้น) มาวัดหาจุดกึ่งกลางของผ้า จากนั้นนำชิ้น A มาประกอบกับชิ้น B เย็บประกอบทีละข้างทำเหมือนกันทั้งสองด้าน

1

2.ทำสายหูหิ้วกระเป๋า นำผ้าหนังเทียมชิ้น D มาพับประกบกันให้ได้ขนาดความกว้างสาย 3cm.จากนั้นเย็บเดินเส้นตะเข็บโชว์ ที่สาย 3-4 ตะเข็บตามความชอบเพื่อความสวยงามและแข็งแรงของสาย ทำแบบเดียวกันทั้ง สองเส้น

2

3.ทำระบายขอบกระเป๋าเริ่มต้นด้วยการทำแพทเทิ้นกระดาษส่วนโค้งของระบาย นำกระดาษแข็ง ขนาดกว้าง 5xสูง 7 cm. จากนั้นโค้งตรงปลายตามความชอบ นำแพทเทิ้นที่ได้มาวาดลงผ้าหนังเทียมชิ้น E ขนาด7 x 100 cm. จะได้ระบายโค้งสวยงามเท่ากันต่อกันยาวหรือถ้านับจำนวนก็ 22 ชิ้น ตัดตามโค้งที่วาดไว้เป็นระบายยาว

3

4.นำผ้าชิ้น C สำหรับทำช่องกระเป๋าด้านใน ขนาด 20×28 cm.มาพับทบเย็บ โดยวัดขึ้นมา 10 cm เหลือด้านบนไว้ 8 cm เย็บตะเข็บข้างทั้งสองด้าน เตรียมไว้

4-1

5.นำช่องกระเป๋าชิ้น C ที่เย็บเรียบร้อยแล้วมาติดกับตัวกระเป๋าด้านในวัดกึ่งกลางให้เท่ากันแล้วใช้เทปกาวสองหน้ายึดไว้ก่อน

5

6.นำริบบิ้นผ้ามาติดตรงกึ่งกลางชิ้นข้างทั้งสองด้าน

6

7.นำสายการเป๋ามาติดทั้งสองด้าน โดยวัดจากจุดกึ่งกลางออกมาข้างล่ะ 7 cm ทำเหมือนกันทั้งสองด้านชิ้นหน้าหลัง เย็บเนาติดไว้กันสายเลื่อนเอียง

7

8.นำส่วนของระบายปากกระเป๋ามาติด หันด้านถูกชนด้านผิดของตัวกระเป๋าแล้วใช้เทปกาวสองหน้ายึดไว้ก่อน เริ่มจากกระเป๋าด้านข้างติดวนมารอบจนขอบของระบายชนกันระบาจะชนกันพอดีไม่เกยกัน จากนั้นเย็บจักรโดยรอบปากกระเป๋า8-1 8-2

9.จากนั้นพลิกกลับระบายออกมาด้านนอกของกระเป๋า ใช้ค้อนตีตะเข็บให้เรียบเบาๆ จากนั้นเย็บเดินเส้นตะเข็บหรือติดกาวไว้ เพื่อความคงทนและสวยงามของกระเป๋า ตัดด้ายตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสำหรับกระเป๋า Scallop Metallic Tote

You Might Also Like

Leave a Reply